VÁCH NGĂN DK VNHP02

Đặt mua hàng: 024.35.402.270 (Line: 201-202-204) Mobile: 0981.503.868

VÁCH NGĂN DK VNHP02

Chất liệu:

+  Nỉ màu VN từ VN01 đến VN09 trên bảng màu tiêu chuẩn, một màu toàn bộ hoặc nỉ hai khoang màu có thanh nhôm phân cách giữa hai khoang..

+  Khoang dưới bọc nỉ màu VN từ VN01 đến VN09 trên bảng màu tiêu chuẩn, khoang trên khung nhôm kính, kính dày 3mm.

–   Vách ngăn khung nhôm định hình dày 30mm, các tấm vách có thể lắp ghép góc độ  lệch nhau 30O và tháo lắp ở vị trí tấm bất kỳ mà không ảnh hưởng đến các tấm khác.

  Vách ngăn được cố định xuống sàn bằng chân C02

  Phụ kiện sử dụng: hệ thống thanh nhôm ký hiệu từ T1 đến T7 và các nút nhựa

  từ N1 đến N4 và các thanh liên kết LK1, LK2