CÔNG TY CỔ PHẨN NỘI THẤT ĐỨC KHANG

Địa chỉ: B7, TT3, Bắc Linh Đàm – Đại Kim – Hoàng Mai – Hà Nội

(Số 46 đường Linh Đàm, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội).

Mail: noithatduckhang@gmail.com

Tel: 043 540 2270

Fax: 043 540 2030